Ubezpieczenie OC. Wysokość składki OC.  

Ubezpieczenie OC

Warto przypomnieć,że obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych spełnia niejako podwójną rolę.Chroni bowiem zarówno majątek posiadacza pojazdu przed uszczerbkiem jakim jest pokrycie roszczeń odszkodowawczych, ale właściwie i przede wszystkim ma na celu zapewnienie wypłaty należnego odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych ruchem tych pojazdów.

Z różnych przyczyn zdarza się czasem zawieranie ubezpieczenia OC z dwiema firmami na raz. Nie jest to sytuacja dla nas jako klientów korzystna.

Jesteśmy narażeni na spłatę podwójnych składek ubezpieczeniowych, nadto w sytuacji wypadku spowodowanego przez podwójnie ubezpieczonego posiadacza pojazdu, osoba poszkodowana uzyska należne odszkodowanie od jednego z zakładów ubezpieczeń, który następnie zapewne zwróci się do drugiego ubezpieczyciela o zwrot wypłaconej w jego imieniu części, lub też wypłaci stosowną część (proporcjonalną do wysokości sumy gwarancyjnej), a po pozostałą do uregulowania część odszkodowania odeśle poszkodowanego do drugiego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń, bowiem odpowiadają w takim przypadku w stosunku proporcjonalnym do wysokości sum gwarancyjnych wskazanych w umowie tj. zgodnie z art. 824 §2 kc.Z racji automatycznej odnawialności i obowiązku posiadania OC powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki z tym ubezpieczeniem związane - szczególnie w wypadku sprzedaży / nabycia samochodu który posiadał już wcześniejszych właściciela. Warto w tym wypadku dołożyć szczególnej staranności w dopilnowaniu obowiązujących terminów.

Problemy z ubezpieczeniem OC