OFE Otwarty fundusz emerytalny  

Otwarty fundusz emerytalny

Od 21 lutego niektóre osoby mogą wypisać się z otwartych funduszy emerytalnych. Do ZUS wrócą tylko ci, którym przynależność do II filara uniemożliwia wcześniejszą emeryturę. Konieczne są dwa wnioski do ZUS - o emeryturę i przekazanie pieniędzy z OFE do budżetu.Weszła w życie ustawa umożliwiająca niektórym osobom urodzonym po 1949 roku wystąpienie z OFE. Będą one mogły wrócić do ZUS i otrzymać emeryturę na starych zasadach.

Reforma emerytalna podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy. Urodzeni do końca 1948 roku pozostali w starym systemie, nie wybierali OFE i przechodzą na emeryturę na starych zasadach. Z kolei urodzeni po 1968 roku muszą wybrać fundusz.

Trzecią grupę stanowią urodzeni w latach 1949-1968. Mieli możliwość wyboru, a decyzję, czy pozostać w starym systemie czy należeć do OFE, podejmowali w 1999 roku. Problem związany z przynależnością do II filara dotyczy właśnie ich. Pojawia się, gdy decyzja o wyborze OFE zablokowała im drogę do emerytury na starych zasadach.Formalnie decyzja taka jest ostateczna. Inaczej jednak rzecz wyglądała w praktyce. Klienci funduszy, którzy chcieli skorzystać z emerytury w ZUS, aby wycofać się z OFE, powołują się na tzw. wady oświadczenia woli. Argumentują, że zapisali się do OFE pod wpływem błędu i mają prawo uchylić się od skutków prawnych tego wyboru. Sprawy te często trwały długo, przy czym nie wszystkie OFE stosowały takie same procedury. Dlatego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przygotowała jednolitą procedurę unieważniania umów. Ta przestała jednak obowiązywać od stycznia tego roku. To m.in. dlatego ustawodawca zdecydował, aby ustawowo rozwiązać sprawę unieważnienia umów z OFE.

Otwarte fundusze emerytalne. OFE. Ubezpieczenia Kraków.