Ubezpieczenia HDI Asekuracja Samopomoc  

HDI Asekuracja

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie powstało z połączenia dwóch zakładów ubezpieczeń – HDI Asekuracja TU S.A., jako spółki przejmującej, i HDI SAMOPOMOC TU S.A., jako spółki przejmowanej – należących do Grupy Talanx/HDI.Właścicielem 100% akcji Spółki jest HDI-Gerling International Holding AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy). Strategia rozwoju Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi.

Centrala HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
tel. (0-22) 534 40 00

Tanie ubezpieczenia online. Obliczanie składki przez internet.